Hlas a mluva - celoroční studio

Michaela Jadrná
 • balíček 8 workshopů po 3 hodinách
 • neděle 13 – 16 hod.
 • malá skupina osob – 4 až 6 os.
 • CENA: 12 800,– dospělí (od 15ti let)
 • určeno pro absolventy workshpu Hlas a mluva (vybrané lektorem) nebo Mistrovství mluveného projekvu (Hlas a mluva)

Hlas a jeho využití se musí stát nedílnou a přirozenou součástí projevu. Adept musí umět ovládat své tělo – svaly, dech, rezonanční okruhy i hlasivky tak, aby vše co nejlépe sloužilo k přirozenému a kvalitnímu projevu. Důležitou součástí kvalitního projevu je i správný rozbor textu.

Účastník postupně získává žádoucí technickou vybavenost a osvojuje si správné návyky, vedoucí k vyspělému uměleckému projevu. Je veden ke schopnosti koncentrace a ke zvládnutí fyzické a psychické zátěže při uměleckém výkonu. Pozornost je věnována kultivovanému profesionálnímu vystupování a rozvoji dovedností komunikovat s partnery.

Umění promluvit a suverénně přirozeně vystupovat je dobré ovládat v každém odvětví – nejen v herectví. V těchto kurzech se naučíte stát, mluvit, dýchat a celkově příjemně vystupovat.

Pro zájemce o kurz: před přihlášením je nutné absolvovat workshop Hlas a mluva, popř. Mistrovství mluveného projevu, popř. alespoň workshop Hlas a mluva. V případě, že jste profesionální herece nebo se práci hlasem věnujete jinak – je možná dohoda s lektorem o výjimce

 

Obsah např. (pouze orientační):

dechová a přídechová cvičení, rezonance – nácvik všech oblastí; posazení hlasu; síla hlasu, Artikulace – nácvik správného uvolnění, tempo řeči a jeho vlnění; síla zvuku a její změny, frázování, větný přízvuk, intonace, pauzy; užívání tzv. rázu; správná výslovnost hláskových skupin; znělostní a artikulační asimilace, práce s emocemi, interpretace textů různých žánrů s přihlédnutím na různé sdělovací prostředky, technika smíchu, pláče, zívání, vázání hlasu na pohyb a hereckého jednání…domácí příprava a zpětná vazba

 

Nejbližší termín konání hereckého kurzu:

Momentálně není vypsán žádný termín.

Lekce s Michaelou Jadrnou:

 • 10. ZÁŘ 2023
 • 22. ŘÍJ 2023
 • 12. LIS 2023
 • 10. PRO 2023
 • (7. LED 2024 – ZRUŠENO)
 • 28. LED 2024
 • 11. ÚNO 2024
 • 3. BŘE 2024
 • (24. BŘE 2024 – ZRUŠENO)
 • 7. DUB 2024 (dohodnutá změna)
 • REGISTRUJTE SE, prosím, i je-li vypsaný termín již OBSAZEN, bude-li dost „náhradníků“ otevřeme další termín

   

Lektor :

Michaela Jadrná Informace o televizní a rozhlasové moderátorce a herečce naleznete zde..
 

 

Místo a čas kde se workshop uskuteční:

část workshopu se uskuteční zde: (místo pro první lekci bude upřesněno) PRAHA: STARBAG atelier – Na Březince 6, 150 00 Praha – Smíchov
 
MAPA

 

Poznámky:

 • Hodí se i tužka a papír na poznámky.
 • Ideální je maximální docházka – aby se na cvičeních mohlo kontinuálně pracovat a navazovat na ně, v rámci malé skupiny bude probíhat i společná práce atd.
 • Součástí kurzu bude i domácí příprava (lze se tedy v případě absence probíraným tématům věnovat i samostudiem).
 • V případě absence není úplná náhrada hodiny možná (hodiny se neopakuji) – nicméně vynasnažíme se vám vyjít vstříc a v případě, že budete z vážných důvodů chybět více jak 2 a více lekcí – nabídnout jistou formu náhrady v podobně doplnění volných míst na jiném kurzu z naší nabídky kurzů z Mozajiky /popř. hodiny v dalším roce tohoto studia/.

Všeobecné obchodní podmínky a ochrana osobních údajů zde