Souhlas se zpracováním a archivací osobních údajů

Doporučujeme přečíst si i naše obchodní podmínky viz.: Obchodní podmínky

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) váš žádáme o udělení písemného souhlasu (zaškrtnutím příslušného pole):

pro zpracování (shromažďování, používání, šíření, uchovávání, výměny, třídění, zveřejňování) vašich osobní informací, jenž jsou nutné pro řádné konání hereckého workshopu, k vedení zákaznické evidence, dále k nabídnutí a poskytnutí vhodných nabídek k účinkování v audiovizuálních dílech, divadelních představeních, castinzích nebo k dalším hereckým workshopům (např. formou newsletteru) apod. pro HERECKÉ WORKSHOPY KALEGRO s.r.o., sídlo: Dunická 3142/2, Praha 4, IČO: 079 28 696(dále jen Herecké Workshopy).

Nezbytně nutné údaje jsou v registračním formuláři označeny hvězdičkou. Konkrétně se jedná o:

  • Jméno a příjmení „účastníka“- tento údaj potřebujeme k identifikaci účastníků, jejich internímu hodnocení atd.
  • Email – tento údaj potřebujeme s ohledem na nezbytnou komunikaci – před, v průběhu a po skončení kurzu (hl. ohledně uhrazení kurzovného, potvrzení termínů atd.)
  • Věk – slouží ke správnému rozdělení účastníků do hereckých skupin, zacílení herecké typologie
  • Telefon – potřebujeme s ohledem na rychlý kontakt v případě náhlých změn termínu, místa apod.

Vedle výše uvedených údajů osobních údajů mohou „Herecké Workshopy“ zpracovávat i údaje ohledně vašeho mateřského jazyka, pohlaví, etnického původu, města bydliště, různých dovednostech, bankovním účtu, konfekční velikosti, výšky, váhy, fotografie, hereckých zkušeností, popis a talentového hodnocení od lektora kurzu apod. Všechny tyto údaje mohou být na základě souhlasu předány i vybraným společnostem a obchodním partnerům Hereckých workshopů, s ohledem na plnění vašich relevantních zájmů a potřeb.

V této souvislosti může být součástí nabídky hereckého workshopu i registrace do vybraných agentur (casting Soni Ticháčkové, Dos Amigos Models s.r.o., A-casting s.r.o, Cinema Casting s.r.o. aj. ) o nichž bude v rámci kurzu vždy předem informováno. Pro tyto účely mohou být od třetích subjektů vyžadovány i další informace. V případě, že nebudete nesouhlasit s registrací do castingových aj. agentur, nebudou údaje agenturám dále předány, účast na hereckém workshopu toto neovlivní.

„Herecké Workshopy“ budou informovat o tom, kdy je poskytují osobních údajů nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby a kdy je naopak dobrovolné.

Pořízené audio a video záznamy z kurzů jsou majetkem „Hereckých Workshopů“. Ve specifických případech dostávají účastníci kurzu pro vlastní potřebu záznamy z kurzů či závěrečných vystoupení. Ukázky průběhu výuky týkající se práce lektorů v kurzu, mohou být využity pro marketingové účely, předány vybraným castingovým agenturám a jiným subjektům. Účastník kurzu uděluje výslovný souhlas s tím, že fotografie či videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní, smějí být použity a to bez peněžité náhrady a časového nebo prostorového omezení.

Data jsou shromažďována manuálně i automaticky.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, ohledně příjemců, vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat výmaz osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Herecké Workshopy poskytnou informace bez zbytečného odkladu, za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

Máte právo kdykoli zažádat o vymazání z databáze kontaktů „Hereckých Workshopů“ prostřednictvím zaslání emailové žádosti (na email info@herecke-workshopy.cz). „Herecké Workshopy“ údaje bez zbytečného odkladu odstraní ze své databáze.

„Herecké Workshopy“ vždy nakládají s vašimi údaji citlivě s dodržením zásad zpracování osobních údajů.