AUTENTICKÝ A PŘIROZENÝ PROJEV - KATEŘINA JANEČKOVÁ

 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ V BODECH:

 
  „Přirozené a uvolněné vystupování udrží pozornost posluchačů a posílí důvěryhodnost Vašeho projevu.“

Snaživost X Nejistota = Křeč

Projeví se především ve svalovém napětí, které ovlivní naše přirozené držení těla a uvolněnou gestikulaci ( ztuhlost nebo přílišná gestikulace). Tyto mikropohyby prozrazují naši nejistotu a snižují tak důvěryhodnost našeho projevu.

 • Vnitřní monology našich rušivých „ negativních kontrolorů“, kteří podporují nepříjemnou trému a odvádí naší pozornost od hlavního záměru : „Jak vypadám?“, „Ztrapním se?“, „ Selžu?“, „ Chci úspěch!“ , „Chci zapůsobit!“…
 • Nebrat posluchače, jako někoho, kdo nás soudí, ale jako někoho, komu chceme něco sdělit.
 • Soustředit se na náš hlavní záměr sdělení, neřešit „JAK“, ale v první řadě „PROČ“.
 • Nedávat větší pozornost tomu, co si myslí druhá strana o nás, ale především tomu, co si myslíme my o druhé straně. = Nebát se přímého očního kontaktu.

   

Vědomá práce se svým fyzickým typem

To, jací jsme nebo jak se cítíme/ vnímáme, nemusí být totožné s tím, jak působíme na neznámé okolí.

Od dětství si budujeme osobité fyzické návyky ovlivněné
1. psychickými zážitky a zkušenostmi
2. vrozenými fyzickými dispozicemi

Abychom mohli rozpoznat pravý charakterový potenciál neznámého člověka, je prvotně důležité být schopen neutrální analýzy jeho vnějších výrazových prostředků. A to bez okamžitých povrchových předsudků a domněnek, které vycházejí z našich osobních hodnot a vzorců.

Komfortní zóna fyzického jednání každého z nás je individuální, ale závisí na ní kvalita našich každodenních komunikačních schopností. Nejen z hlediska toho, jak se cítíme ve svém těle, ale i z hlediska toho, jak nás vnímá okolí.

Vnímáním řeči těla se realizuje až 90% naší každodenní, přirozené komunikace.

 

Tři základní napětí těla:

 1. Vypuštěná energie – (Příklad- potichu, pomalu, krátce, povolená ramena, pohled do země..) Introvertní působení – nejistota, smutek, opatrnost, únava, nuda, stud, uzavřenost…
 2. Aktivní neutrál – Ideální kompromis ve všech měřítkách- „Tak akorát „ Aktivní duchem, ale v uvolněném, neutrálním těle. Pozor na přílišnou vnitřní aktivitu a soustředěnost na „pevné držení těla“ (křečovitý neutrál- nehýbe volně hlavou a pažemi). Vyrovnaně působící člověk, nevidíme žádné rušivé emocionální projevy.
 3. Vysoké napětí – //(Příklad- nahlas, rychle, dlouze, vypnutá hruď, brada vzhůru..)/ Extrovertní působení- nadřazenost, agresivita, koketérie, nadšení, panika, strach.. **Pokud se ve svém těle chcete cítit svobodně a uvolněně, neměli byste mít mimo komfortní zónu ani jedno z těchto základních napětí. **

   

Neutrál vítězí

Každý z nás by měl být schopen osvojit si fyzický „neutrální postoj“ do své komfortní zóny, aniž by se v něm cítil nepřirozeně. Neznamená to, že zásadně změníme či omezíme své fyzicky osobité jednání, ale že s ním začneme pracovat vědomě a uvolněně. Neverbální projev tak dostane možnost být v naší mentální pozornosti na stejné úrovni, jako projev verbální. Tělo a mysl tak budou moci rovnoměrně spolupracovat a stát se tak plnohodnotným nástrojem v realizaci našeho ducha. = „Oduševnělé tělo„

 

Rady, tipy a triky „ Jak na to?“

 • Pozorovat a analyzovat svalové napětí, dech a rytmus svého těla v různých okolnostech každodenního života. (Domácí prostředí/ práce/ přátelé/ úřady/ nákupy/ dovolená… vnímat různé okolnosti a nálady v daných prostředích ). (Pracovní hierarchie X osobní hodnota by měli být v rovnováze)
 • Vnímat momenty z každodenních situací, kdy se na něco soustředíme a máme u toho zbytečnou tenzi v ramenou ( navlékání nitě, řízení, líčení, zavazování tkaniček, když nemůžeme usnout a „honí se nám myšlenky“, v komunikaci s nadřízeným atd. )
 • „Naciťovat“ z příjemného prostředí uvolněné svalstvo a zkoušet ho udržet i v nekomfortních situacích ( uvědomit si, kdy a kde ve stresových situacích vzniká v mém těle svalové napětí a zda ho můžu či nemůžu ovládat).
 • Všímat si u ostatních lidí, kdy a jak se u nich projevuje viditelná snaživost či nejistota.
 • Uvědomit si, proč a v čem na nás konkrétní osoba působí charismaticky a osobitě – analyzovat jeho/ její fyzický projev. (Vnímat rozdíl mezi „ Přirozeným charisma“ a „Vytvořeným Image“)
 • Při větší nervozitě z veřejného projevu je lepší přiznat stydlivost (úsměv a jiskra v oku = posluchač nám „fandí“ ), než jí maskovat s vážnou tváří (strach a nejistota v očích = posluchač nás lituje).

Trénink:

Trénovat doma 3 základní napětí těla včetně jednotlivých emocí, které k nim patří.

 1. Smutek, nuda, únava
 2. Aktivně uvolněný neutrál
 3. Strach, euforická radost, naštvanost.

Naučit se jednotlivé emoce v daných napětích ztvárnit v jejich čisté kvalitě, aniž by se kombinovali a mísili. Při tomto cvičení je nutné se natočit a analyzovat z videa zda je vizuální výsledek shodný s našim vnitřním pocitem.
  Postup: Zadáme si emoci, kterou se pokusíme ztvárnit pouze pohybem a jednoznačným gestem. Následně k fyzickému jednání použijeme větu popisující danou emoci (tón hlasu, intonace i gestikulace by měli měnit rytmus v návaznosti na vnitřní napětí vycházející z jednotlivých emocí).
  Výsledné zjištění: U některých emocí zjistíme, že nejsou navenek čitelné stejným způsobem, jakým si myslíme, že je prožíváme vnitřně. Nebo, že se nám mísí s jinou emocí (vlivem našeho fyzického typu..). V takovém případě cvičení opakujeme do té doby, než výsledek nebude jednoznačný.

 • V domácím prostředí trénovat pohyby za hranicí naší komfortní zóny a (viz. individuální zpětná ke každému účastníkovi v průběhu workshopu).
 • Hledat svůj neutrální postoj /(možno před zrcadlem)// a dokázat se v něm jednoduše a věcně představit bez potřeby použití jakýchkoli fyzických gest či mikropohybů (jméno, věk, povolání ).
 • Vnímat rozdíl mezi únavou psychickou a fyzikou. Zkoumat, kdy se unavená mysl může „opřít o tělo“ a naopak, kdy se unavené tělo může „opřít o mysl“. Vědomě tuto možnou spolupráci podporovat.
 • Přijmout své tělo a pečovat o něj nejen z hlediska toho, jak se sami sobě či ostatním líbíme. Ale především proto, že je to náš hlavní nástroj k úspěšné realizaci našich životních cílů a postojů. (jak se říká: „ ve zdravém těle zdravý duch“)

   

   

   

Nezapomeňte: hlavní význam a síla metody tkví především v osobní zkušenosti a prožitku z workshopu. Cenné jsou vzájemné zpětné vazby lektora a všech účastníků. Což vám Přednáška nebo Video kurz poskytnout nemůže. Získejte proto maximu a přihlaste se po zhlédnutí videa či návštěvě přednášky i na skupinový workshop / koučink.

Objednání termínu koučinku – ZDE//

Vyberete si z nabídky a do hesla u registrace vložte váš unikátní kód k videu nebo datum přednášky, které jste se účastnili – cenu vám upravíme. (Bez teoretického základu z přednášky nebo videa není účast na koučinku možná).