Obchodní podmínky

Název: HERECKÉ WORKSHOPY KALEGRO s.r.o.

Sídlo: Dunická 3142/2, Praha 4

IČO: 079 28 696

email: info@herecke-workshopy.cz

Číslo účtu (pro platby workshopů): 2101598071/2010

Přihlašování a zápis do kurzů

 • Přihlášky do kurzů probíhají přes rezervační systém na stránkách www.herecke-workshopy.cz,
 • Po vyplnění požadovaných údajů a rezervaci požadované akce vám systém automaticky pošle e-mail s potvrzením vaší rezervace a výzvou k platbě kurzovného na náš bankovní účet (platební karty nepřijímáme). Odesláním rezervace klient akceptuje obchodní podmínky Hereckých workshopů.
 • Na UHRAZENÍ KURZOVNÉHO má zájemce 4 dny. Neuhradí-li kurzovného do požadovaného termínu bude vyzván k urychlené platbě, jinak bude místo uvolněno pro dalšího zájemce a jeho rezervace stornována.
 • Po uhrazení kurzovného bude účastníkovi zaslán email potvrzující jeho účast (daný den i hodinu).
 • Zápis do kurzu je možný v případě volných míst. Zpracování přihlášek probíhá dle časového pořadí. Po vyčerpání základní kapacity kurzu je možnost registrovat se do kurzu jako „NÁHRADNÍK“.
 • Náhradník bude k dokončení registrace (tj. zaplacení kurzovného), vyzván emailem po uvolnění kapacity kurzu. Případně může být náhradníkovi nabídnut následující termín přednostní předběžnou rezervací.
 • Výše kurzovného je rozdělena dle věku účastníka. Děti mají kurzovné cenově zvýhodněno. Přičemž herecké-workshopy si vyhrazují výši kurzovného měnit.
 • Daňový doklad o zaplacení kurzovného (fakturu) odesíláme na vyžádání po absolvování workshopu.

Konání kurzů a účast

Vyhrazujeme si právo na:

 • nepřijetí zájemce do kurzu, jestliže nesplňuje nutnou podmínku stanovenou jako zásadní pro účast. Jedná se např. o kurzy , kde je požadováno absolvování předchozího stupně kurzu, popř. absence jiné nezbytné dovednosti nutné pro práci ve skupině účastníků.
 • na posunutí data zahájení kurzu, změny místa pořádání kurzu či změnu lektora z organizačních důvodů ( které vylučují pořádání či pokračování kurzu v daném termínu nebo kvalitě). Účastníkům bude v takovém případě vrácena celá, resp. poměrná část kurzovného. Po dohodě s účastníkem kurzu může být umožněna účast v náhradním a kurzovné převedeno bezplatně na tento nový termín. Herecké workshopy nenesou zodpovědnost za případné vedlejší škody způsobené účastníkovi z důvodu provedení nutných organizačních opatření.

Cena workshopu:

 • Cena je vždy uvedena u konkrétního termínu a varianty (děti/dospělí).
 • Je-li uvedena „Akční cena“ – pak tuto cenu lze získat splněním podmínek při registraci, tj. zadáním příslušného hesla (hesla se mění dle druhu akce, místa a způsobu jejího zveřejnění např. FB atd.)

  - jednou z variant je např. „akční cena“ – sleva pro dvojice. Registrují-li se na workshop 2 osoby (známí, příbuzní atd..) a vyplní do políčka pro HESLO vždy JMÉNO toho druhého z dvojice. Bude jim cena po úspěšné registraci obou dvou snížena o 90,–

 • Je-li zobrazena Klubová VIP cena, jedná se o zlevněnou variantu kurzu, na níž dosáhnou účastníci po absolvování 3 úvodních workshopů (např. Herecké principy I, II. a III.). Tato sleva, uplatňovaná unikátním kódem z certifikátu o absolvování workshopů, nadále platí na všechny další workshopy (vyjma již zlevněných kurzů, celoročního hereckého studia nebo předem definovaných workshopů např. dabing).
 • Pro vlastníky dárkového certifikátu je v registračním formuláři vyčleněno pole do nějž napíší kód z voucheru. Cena workshopu jim bude po schválení náležitě upravena.

Nárok na slevu („akční cena, VIP cena, dárkový certifikát“) vzniká vždy až po překontrolování splnění zadaných podmínek ze strany hereckých workshopů. Po zkontrolování je účastníkovi zaslán email, s informacemi o výši jeho ceny (slevy) za workshop a platebními podmínkami. V případě nesplnění podmínek pro získání „akční ceny“ je účastník vyzván k nápravě (např. oprava hesla), popřípadě je mu zaslána k úhradě plná cena workshopu.

Storno podmínky

 • Veškeré změny a storna přihlášek do kurzů přijímá www.herecke-wokshopy.cz pouze písemně, resp. e-mailem, přičemž rozhodující je datum doručení pošty (emailu).
 • V případě storna vaší účastí do 7 dní před začátkem kurzu vám bude kurzovné vráceno.
 • V rozmezí 6 – 4 dny před kurzem, je storno 40% částky.
 • Storno do 3 –2 dnů před začátkem kurzu je 60%,
 • méně jak 2 dny před kurzem – je storno poplatek 100% kurzovného.
 • KURZOVNÉ JE, po písemném odsouhlasení změn, PŘENOSNÉ NA JINOU OSOBU (tzn. je možné za sebe zajistit náhradu). Pouze ve specifických případech (např. vážná nemoc..) lze po dohodě využít i náhradního termínu kurzu (v jiném měsíci apod.)

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „GDPR“) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) je nutné požádat klienta o udělení písemného souhlasu (zaškrtnutím příslušného pole) – pro zpracování (shromažďování, používání, šíření, uchovávání, výměny, třídění, zveřejňování) vašich osobní informací, jenž jsou nutné pro řádné konání hereckého workshopu, k vedení zákaznické evidence, dále k nabídnutí a poskytnutí vhodných nabídek k účinkování v audiovizuálních dílech, divadelních představeních, castinzích nebo k dalším hereckým workshopům (např. formou newsletteru) apod. pro HERECKÉ WORKSHOPY KALEGRO s.r.o., Sídlo: Dunická 3142/2, Praha 4, IČO: 079 28 696 (dále jen Herecké Workshopy) – celý text je umístěn, formou odkazu, vždy v registračním formuláři u konkrétního workshopu, popřípadě zde – více ke GDPR.

Dodatečná ustanovení

 • Klient svou registrací do rezervačního systému dává souhlas k zasílání elektronické pošty s informacemi o akcích Hereckých workshopů na e-mail uvedený při registraci. V případě, že klient o zasílání informací nemá zájem, může zasílání kdykoli odhlásit zasláním emailu s žádostí „o nezasílání informací“.
 • Účastník workshopů prohlašuje, že si je vědom svého zdravotního stavu, je plně fyzicky a psychicky způsobilý k účasti na kurzu, případně se akcí účastní se souhlasem svého lékaře, a tedy na vlastní zodpovědnost a riziko.
 • Děti mladší 18 ti let, se mohou účastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce.
 • Za odložené osobní věci v prostorách konání workshopů neodpovídáme.
 • Klient je povinný dbát pokynů lektora a dalších organizátorů Hereckých workshopů.
 • Souhlas s výše uvedeným prohlášením vyjadřuje klient zaplacením kurzovného.
 • Vyhrazujeme si právo na pozdější změnu výše uvedených pravidel pro používání online rezervačního systému.
 • Veškeré připomínky, nesrovnalosti a jiné vzniklé situace nad rámec tohoto dokumentu budeme řešit s maximální snahou o dohodu a minimalizaci případných finančních aj ztrát.